Tytuł projektu: Wysoka jakość kształcenia zawodowego uczniów – większe szanse zatrudnienia

Celem projektu jest:

Trwała wyższa jakość kształcenia zawodowego 5 szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego (SZPB) ukierunkowana na dostosowanie kształcenia do lokalnego rynku pracy oraz wysokie kompetencje zawodowe i atrakcyjność na rynku pracy 599 uczniów i 201 uczennic poprzez odbyte staże i praktyki zawodowe, doposażenie SZPB oraz podniesienie kompetencji zawodowych 8 nauczycieli i 3 nauczycielek do dn. 30.09.2020r.

Cel  szczegółowy projektu:

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie.

Efekty projektu:

Osiągnięcie celu projektu poprawi efektywności kształcenia 83% szkół z obszaru wsparcia. Projekt wprowadzi trwałe i kompleksowe zmiany w kształceniu zawodowym SZPB podnosząc jakość kształcenia zawodowego i podnosząc zdolność zatrudnienia U. SZPB podniosą efektywność kształcenia przez realizację staży i praktyk zawodowych (SiPZ) u lokalnych Pracodawców (P) i kształcenie na nowoczesnym sprzęcie odpowiadających wymaganiom i wyposażeniu stanowisk pracy P. Realizacja SiPZ pozwoli osiągnąć uczniom umiejętności praktyczne zgodne z oczekiwaniami P a do tego na bieżąco przekazywana U aktualna wiedza zawodowa zdobyta przez N w trakcie projektu pozwoli na stałe podniesienie zdolności zatrudnienia uczniów. Realiacja projektu więc przyczynia się do realizacji celu działania 12.4

Rezultaty:

  • Ukończyło studia podyplomowe 11 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.
  • Doposażenie zakupione dzięki EFS wykorzystuje 5 ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego
  • Uczestniczyło w stażach i praktykach u pracodawcy 800 uczniów w tym 201 uczennic kształcących się w 5 szkołach ponadgimnazjalnych.

Projekt odznacza się dużą trwałością gdyż następne roczniki będą kontynuowały zapoczątkowane w projekcie działania w nauce umiejętności praktycznych na stanowiskach pracy odpowiadających tym realnym u pracodawców z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu pozyskanego w ramach projektu. Do tego na bieżąco przekazywana uczniom aktualna wiedza zawodowa zdobyta przez nauczycieli w trakcie projektu pozwoli na stałe podniesienie zdolności zatrudnienia uczniów

Wartość projektu:  3 586 759,08 zł

Dofinansowanie projektu z UE,  EFRR: 3 048 745,21 zł


krótki opis projektu:

Cel projektu: Trwała wyższa jakość kształcenia zawodowego 5 szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego (SZPB) ukierunkowana na dostosowanie kształcenia do lokalnego rynku pracy oraz wysokie kompetencje zawodowe i atrakcyjność na rynku pracy 599 uczniów i 201 uczennic poprzez odbyte staże i praktyki zawodowe, doposażenie SZPB oraz podniesienie kompetencji zawodowych 8 nauczycieli i 3 nauczycielek do dn. 30.09.2020.

Grupa docelowa: 599 uczniów i 201 uczennic 5 ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego, 8 Nauczycieli i 3 nauczycielki zatrudnione w 5 ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych powiatu biłgorajskiego.

Projekt obejmuje zadania:

  1. Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych 5 ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego
  2. Studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli
  3. Staże i praktyki zawodowe dla uczniów

Projekt doprowadzi do trwałych i kompleksowych zmian w kształceniu zawodowym które podniosą jakość kształcenia zawodowego i przyczynią się do podniesienia zdolności zatrudnienia uczniów. Działania podejmowane w projekcie zostały określone na podstawie indywidualnych diagnoz szkół zakładających współpracę z pracodawcami w realizacji staży i praktyk.
Rezultaty:

  • Ukończyło studia podyplomowe 11 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.
  • Doposażenie zakupione dzięki EFS wykorzystuje 5 ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego
  • Uczestniczyło w stażach i praktykach u pracodawcy 800 uczniów w tym 201 uczennic kształcących się w 5 szkołach ponadgimnazjalnych.

Projekt odznacza się dużą trwałością gdyż następne roczniki będą kontynuowały zapoczątkowane w projekcie działania w nauce umiejętności praktycznych na stanowiskach pracy odpowiadających tym realnym u pracodawców z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu pozyskanego w ramach projektu. Do tego na bieżąco przekazywana uczniom aktualna wiedza zawodowa zdobyta przez nauczycieli w trakcie projektu pozwoli na stałe podniesienie zdolności zatrudnienia uczniów.

www.mapadotacji.gov.pl